12. Lindland
12. Lindland

12. Lindland

Lindland er pussig nok den gården vi finner i 1519. Pussig nok fordi vi vet at det var på Skår folk bodde et hundreår tidligere.

Skår nevnes ikke i 1519.

Gården

En mulig forklaring kan være som vi ser fra Steinberg med Kjørmo, og trolig Røyland med Solbjørg: Gårdene ble drevet sammen.

Ser vi på gårdsgrensene og navn, synes det allikevel klart at Lindland er skilt ut fra Skår.

I sør grenset Lindland mot Hamre, og i øst til Indre Sandsmark ved Sirdalsvannet . Denne grensen ble senere ny amtsgrense i 1837.

Mehus (LH1) mener at det er sannsynlig at navnet kommer fra lin, og ikke lind. En gård som enten var rik på lin-planten, eller et sted der det ble dyrket lin. D-en har kommet i seinere tid.

Navneforskerne er ikke enige.

Det finnes nok av Lindland-er og Lindeland-er i distriktet som viser til at linden slett ikke var så uvanlig i distriktet slik Mehus vil ha det til.

Slekt

I 1519 betalar Jacob 2 mark i skatt. Rolf betaler det samme. Dette oppgis som «faer bethalet». Her betaler altså bøndene rundt gjennomsnittet i landet, eller helst like under.

Ingen navn nevnes i 1521.

I 1563 finner vi Tollak og Tollef på gården.

I 1567 betaler Lindland i leidang 1 geiteskinn. Samme året må Tollef betale 4 daler i bot for et knivstikk.

Deretter kommer gården i hendene på Rolleiv Stålesen Øksendal (i daværende Feda Skipreide). Siden Lindland og Skår ble drevet sammen, må dette ha hendt etter 1563. Rolleiv er nevnt i årene 1559-75.

Jeg vil anta at her finner vi en nokså opplagt forklaring, der Rolleiv ble gift med ei datter av den Tollak nevnt i 1563. På den måten arvet Øksendal rettighetene til begge gårdene i Lund. Vi ser også at Tollak-navnet lever videre i denne slekta. Han er nest eldst i barneflokken og oppkalles etter morfar.

Både Ståle og Tollaks grener gikk videre i Lund, og mange kan følge sine røtter tilbake til disse to.


Oppdatert: 5. september 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *