13. Hamre
13. Hamre

13. Hamre

Hamre er en grei gård å forholde seg til, da man har en noenlunde oversikt over slekta som var bosatt der.

Gården

Hamre inkluderte på 1500-tallet Tronvik og Bringedal.

Tronvik er en ødegård, mens Bringedal er en nyrydning fra inngangen av 1600-tallet.

Navnet kommer fra det samme som Hamar: En bratt fjellvegg . Jeg antar dette er den eldste av gårdene sør for Haukland på østsiden av vassdraget.

Gården grenset i nord til Skår og seinere Lindland, mens de resterende grensene var mot nabogårdene på Sira-siden av Bakke. Disse må da ha vært Ytre Sandsmark, Rannestad og selve Sira.

Slekt

Mehus (LH1) skriver at Tormod på Hamre i 1516 sammen med Alf på Austreim må ha drevet nokså stort med handel og ha sendt adskillig med varer til Bergenhus. Jeg har ikke funnet disse navnene i de avskriftene jeg har. Jeg har derimot funnet sønnen Tosten i arkivene fra Bergenhus, og hanfår utbetalt 11 1/2 lodd sølv for salg av smør i 1519.

Tosten finner vi igjen i skattelistene da han i samme år betaler 40 mark i skatt i penning, sølv, kobber og taly. Det siste må være talg, smør.

I 1521 ser det ut som Tosten betaler skatten i to omganger. Da må han ut med 10 mark, og han leverer noe så sjeldent som et hvitt reveskinn. Restskatten er notert betalt i 1522.

I 1563 møter vi Tormod og Tarald.

Leidangen i 1567 er på 6 fåreskinn.

Salve, nederst på tavlen under, satt også godt i det. Han lånte blant annet bort store beløp til ombyggingen av Lund Kirke i 1630-årene. Arbeidsfolkene forsynte han med mat og drikke, og ved oppgjøret strøk han store deler av det utestående.

Noe pussig er det allikevel på Hamre, for vi har ingen informasjon om arv eller eiendeler av andre gårder de første årene vi har kilder fra. Det er påfallende underlig. Kanskje de finnes, og Mehus (LH1) ikke har tatt seg bry å oppgi dem?

Slektsrekkene regnes som sikre:

Yngste sønn Ansten hadde ingen etterkommere. De tre andre fikk alle etterkommere i Lund.


Oppdatert: 7. september 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *