14. Skåland
14. Skåland

14. Skåland

Skåland var såkalt krongods, det vil si at den var eid av Kongen

 Hvor langt tilbake dette stammer fra, vet vi ikke.

Skåland omlag 1995

Gården

Skåland har navn enten etter et slags samlingssted, et hus til midlertidig bruk – eller til beliggenheten som kanskje kunne sees på som en liten skål. Mehus (LH1) antar det første.

Gården skal i sin tid ha hatt grense helt til Solbjørg, og det kan nok stemme om man ser på kartet. På 1500-tallet lå nemlig både Gursli og Liland under gården. Førstnevnte er i alle fall en nyrydning fra overgangen til 1600-tallet, mens Liland kan ha vært en liten ødegård. En annen ødegård var Horsmo.

Skåland grenset i nord til Lund, prestegården, og i øst til Sokndal, der jeg antar gården må ha vært Mydland. I sør grenset Skåland til Tjellesvik og seinere Navrestad . Denne var imidlertid eid av prestegården, slik at man kan si at Skåland også grenset til Lund i sør.

Ut fra kartet og gårsdgrensene, er det fristende å gjette at trioen Kjellesvik, Eike og Hellesmark en gang i tiden alle har blitt skilt ut fra Skåland. Går vi enda lengre tilbake, er det fristende å anta at alle disse gårdene må ha vært en del av et nokså omfattende Lund.

Slekt

Roald betaler 3 mark i skatt i 1519. I 1521 nevnes Iver med 3 1/2 lodd sølv. 

I 1563 finner vi både Per og Peder. Dette er jo egentlig samme navn, i alle fall på den tiden, slik at vi har et litt pussig tilfelle her.

Gården har ikke leidang i 1567 da den nettopp var eid av Kongen.

Peder i 1563 var høyst trolig den samme som Peder Atlaksen – sønn av Atlak på Steinberg. Skåland kommer derfor inn i Steinbergsslekta nokså tidlig:

Noen linjer tilbake til Roald og Iver på starten av århundret, er det derimot ikke mulig å finne.

For mer informasjon rundt Atlak og hans slekt, henviser jeg dermed til Steinberg.

Merk ellers at i skyld og verdi, var det kun Eik og Haukland som var større enn Skåland i skipreidet. Det kommer kanskje ikke helt frem i Mehus’ bøker, hvor stor og god gården egentlig var. Å komme fra Skåland, ga nok i sin tid litt ekstra status i Lund.

Selv om gården oppgis som krongods, kan det virke som om i alle fall deler av denne nokså tidlig var odelsgods. Det går nokså uklart frem i LH1. Dette må i så fall ha skjedd etter Idle-Svens tid på gården.


Oppdatert: 5. september 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *