16. Røyland
16. Røyland

16. Røyland

Røyland er den siste – og sørligste – av de tolv gårdene som er skattelagt i 1519 og 1521 i Lund. Her er det svært få opplysninger å hente, men noe vet vi.

Gården

Slektshistorien på Røyland henger i grunnen sammen med folket på Hellesmark, men det ser ut som gårdshistorien må ha en sammenheng til Solbjørg. Derfor er også disse to gårdene gjengitt sammen på kartet under.

De kan ha blitt drevet sammen.

Gården var opprinnelig eid av Kronen, og navnene vi møter fra slutten av 1500-tallet var leilendinger på gården. Det skal da huskes på at også de som leiet en gård på denne tiden, opparbeidet seg odelsrett. Man kunne derfor få, og det var mer regelen enn unntaket, en og samme slekt som leielendinger i flere generasjoner.

I nord grenset Røyland til gårder eid av prestegården. Det vil si Lund Kirke, ikke presten personlig. Dette var Hellesmark, som vi ikke er sikre på var bosatt i første halvdel av 1500-tallet. Ellers har vi ingen pekepinn på at Røyland har hatt naboer rundt seg. Gårdene og områdene rundt syntes eid av de større bøndene i Sokndal og på Log i Åna-Sira.

Røyland var etter all sannsynlighet da den sørligste bebodde gården i Lund i 1519.

Navnet antas å komme fra røys.

Slekt

I 1519 møter vi en kar med smått fantastiske navnet Gudula på Røyland. Han skatter da 2 mark, men er borte i 1521.

I 1563 sitter en Brynild på gården, mens i leidagen 1567 skatter Røyland 2 fåreskinn.

I 1591 bor Jens Nilsen Hellesmark her. Hans slekt kan følges helt frem til i dag.

Det spørs derimot ikke om vi har en forbindelse videre fra denne Gudula, som nokså sannsynlig er en språklig forvanskning av det mer kjente Gude – eller kanskje helst Gaute.

Gude er nemlig den første kjente brukeren av Solbjørg i 1563. Setter vi dette sammen med den muntlige tradisjonen i skipreidet om at Solbjørg var en gammel gård som i sin tid grenset fra Skåland i nord til Log i Åna-Sira i sør, skapes det en liten mistanke om at Gudula kanskje like gjerne kan ha bodd på Solbjørg som på Røyland. Eller vel helst drevet gårdene sammen.

Når vi ser at Røyland/Solbjørgs områder sørover var helt avfolket frem til midten av 1500-årene, er det ikke usannsynlig å anta at den nevnte tradisjonen kan stamme fra denne perioden.

Det ble bedre stilt med naboer for både Røyland og Solbjørg i 1560-årene, da vi ser at de forlatte gårdene en etter en ble bosatt i området:

Siden Røyland tilhørte Kronen, er det svært lite informasjon å finne om gården. Trøsten får være at kildene videre fra om lag 1590 og utover er både oversiktlige og pålitelige.


Oppdatert: 6. september 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *