I Det syvende tegnet heter en av de viktigste byene Sanderos. Jeg fikk et høflig og kjapt innspill om at jeg kanskje ikke burde kalle byen nettopp det.

Jeg har 900 sider på maskinen min. En historie jeg fint kunne ha skrevet på ni …