bg01

Foto fra desember 2011. 

Fra Eigerøy.

Tanken med å bruke en tint-effekt, var dels å fremheve det klassiske i bildet. Her er ingen bilveier. Dels fremhevet fargevalget også kontrastene i motivet.