Lindland er pussig nok den gården vi finner i 1519. Pussig nok fordi vi vet at det var på Skår folk bodde et hundreår tidligere. Skår må også være den opprinnelige gården på denne siden av Lundevannet.

LundevannGården

Om Skår kan kalles en ødegård, eller om det er andre forhold her, er derfor usikkert. Men vi vet at de to gårdene har felles brukere og historie når de skriftlige kildene for alvor kommer til syne på starten av 1600-tallet.

Ser vi på gårdsgrensene og navn, synes det klart at Lindland er skilt ut fra Skår. Og da må også Aueland en gang ha blitt det. Aueland har nemlig ingen særlig stort område og ligger som et hjørne klemt inne mellom Skår/Lindland, Lundevannet og Haukland.

I sør grenset Lindland mot Hamre, i øst til Indre Sandsmark ved Sirdalsvannet. Denne grensen ble senere ny amtsgrense i 1837.

Mehus (LH1) mener at det er sannsynlig at navnet kommer fra lin, og ikke lind. En gård som enten var rik på lin-planten, eller et sted der det ble dyrket lin. D-en har kommet i seinere tid.

08lindland

Slekt

I 1519 betalar Jacob 2 mark i skatt. Rolf betaler det samme. Dette oppgis som «faer bethalet». Her betaler altså bøndene rundt gjennomsnittet i landet, eller helst like under.

Ingen navn nevnes i 1521.

I 1563 finner vi Tollak og Tollef på gården. Et forbehold her er at sistnevnte kan være feilplassert fra LIndland i Sokndal.

I 1567 betaler Lindland i leidang 1 geiteskinn. Samme året må Tollef betale 4 daler i bot for et knivstikk.

Deretter kommer gården i hendene på Rolleiv Stålesen Øksendal (i daværende Feda Skipreide). Siden Lindland og Skår ble drevet sammen, må dette ha hendt etter 1563. Rolleiv er nevnt i årene 1559-75.

Jeg vil anta at her finner vi en nokså opplagt forklaring, der Rolleiv ble gift med ei datter av den Tollak nevnt i 1563. På den måten arvet Øksendal rettighetene til begge gårdene i Lund. Vi ser også at Tollak-navnet lever videre i denne slekta. Han er nest eldst i baneflokken og oppkalles etter morfar:

lindlandNår det gjelder Skår, kan det bare kort nevnes at denne gården er nevnt i 1427. Da finner vi navnene T(h)orunn Askelsdatter, Sigbjørn Åsulfson og Helge Olufson. Det synes som det er førstnevnte som bodde på gården. Skår var altså i bruk før 1519. Navnene kjennes ikke videre i skipreidet.

Mer om Lindland kjennes ikke fra denne tiden. På Skår kan man imidlertid føre røttene hundreår tilbake, men det skyldes et senere ekteskap blant Tollaks etterkommere. Det fås ta opp ved tid og anledning seinere.