Hamre er en grei gård å forholde seg til, da man har en noenlunde oversikt over slekta som var bosatt der.

hamreGården

Hamre inkluderte på 1500-tallet Tronvik og Bringedal. Tronvik er en ødegård, mens Bringedal er en nyrydning fra inngangen av 1600-tallet.

Navnet kommer fra det samme som Hamar: En bratt fjellvegg. Jeg antar gården er noe yngre enn Skår, men betydelig eldre enn Lindland.

Gården grenset i nord til Skår og seinere Lindland, mens de resterende grensene var mot nabogårdene på Sira-siden av Bakke. Disse må da ha vært Ytre Sandsmark, Rannestad og selve Sira.

Slekt

Mehus (LH1) skriver at Tormod på Hamre i 1516 sammen med Alf på Austreim må ha drevet nokså stort med handel og ha sendt adskillig med varer til Bergenhus. Jeg har ikke funnet disse navnene i de avskriftene jeg har. Jeg har derimot funnet sønnen Tosten i arkivene fra Bergenhus, og hanfår utbetalt 11 1/2 lodd sølv for salg av smør i 1519.

Tosten finner vi igjen i skattelistene da han i samme år betaler 40 mark i skatt i penning, sølv, kobber og taly. Det siste må være talg, smør.

I 1521 ser det ut som Tosten betaler skatten i to omganger. Da må han ut med 10 mark, og han leverer noe så sjeldent som et hvitt reveskinn.

I 1563 møter vi Tormod og Tarald.

Leidangen i 1567 er på 6 fåreskinn.

 Det regnes som sikkert at rekken Tormod 1516 - Tosten 1519-21 - Tormod 1563-1602 er til å stole på.

Fra disse flyter slektsrekken på Harmre videre både trygt og sikkert.Det er egentlig ikke så mye mer å legge frem om Hamre om det så er slekt eller gård.