Slekta på Kjellesvik er omtalt grundig under Hove. Her skal det bare kort sees på gård og slekt.

TjellesvikFra Kjellesvik på midten av av 90-tallet.

Gården

Kjellesvik ble nok i sin tid bygget ut fra Skåland. Grensene vi ser konturene av på 1500-tallet, underbygger dette da vi ser at Skåland så og si omfavner Kjellesvik i både nord og øst. I sør grenset antagelig gården til gårder eide av prestegården, med unntak av Eike der i alle fall deler av gården ble kjøpt omkring 1530.

Fra Kjellesvig ble hele tre områder skilt ut som gårder i første del av 1600-tallet: Ystemyr, Storåk (Stuhaug) og Litlehei. Alle tre beskrives som små ødegårder. At disse tre "gårdene" fra fraskilt omtrent samtidig, finnes det en bakgrunnshistorie til. Den skal jeg ta under.

Navnet har vært vanskelig å tyde, men kanskje kommer Salve O. Salvesen nærmest i sine nedtegnelser av dialektord. Kan tjelle ha vært en betegnelse for en båt? I slekt med ordet tjalk? Vi hører om båtbyggerier på flere gårder langs Lundevannet.

Slekt

I 1519 betaler Sven 8 mark i skatt. To år senere betaler med 5 "alne" deventer.

Oluf skatter samme år 1 mark + 1/2 lodd sølv.

Han møter vi igjen på gården i 1563.

I 1567 i leidangen, skatter Kjellesvik 1 geiteskinn, 4 fåreskinn og 1 kalveskinn.

Slektstreet har jeg tidligere oppgitt under Hove, men det skader ingen å ta med Kjellesvik-siden også her. Jeg henviser til Hove for flere detaljer:

kjellesvikDet som kan nevnes her, er hvordan det gikk med de tre sønnene av Børild og Ågot. Vi skal huske på at disse ikke hadde arverett til Hove, men forholdene på Kjellesvik skulle allikevel være mer enn gode nok til at de skulle trygt med både gård og midler.

Det gikk dessverre helt galt med odelssønnen Villum. Han mistet alt. Broren Sven forsøkte deretter å redde gården, men han måtte også gi opp og det ble til at Hove-folket kjøpte opp så å si alt. Dette er den direkte forhistorien til at de tre delene Ystemyr, Storåk og Litlehei ble skilt ut. Trolig var dette nesten en hjelp fra Hove, slik at Villum, sven og hans familie i det minste kunne skaffe seg ly og mat.

På Ystemyr, helt i sør av Kjellesviks utmark, finner vi Villums sønn Ståle. Han eide ikke gården, men fungerte kanskje som dreng der? På Storåk kom Svens sønn, Torjus - mens hans bror, Børild, ble den som trolig nyryddet Litlehei.

Av de andre søsknene på tavlen over er Peders skjebne ukjent, mens Annas slekt ser ut til å ha levd videre - men utenfor Lund.

Vi ser dermed at den opprinnelige slekta på Kjellesvik kun levde videre på Hove, med unntak av den Børild som kom til Litlehei.

Han har etterkommere som kan følges videre i historien i Lund.