Røyland er den siste - og sørligste - av de 12 gårdene som er skattelagt i 1519 og 1521 i Lund. Her er det svært få opplysninger å hente, men noe vet vi.

roylandGården

Brukerne på Røyland henger i grunnen sammen med Hellesmark, men det ser ut som den egentlige gårdshistorien må ha en sammenheng til Solbjørg. Derfor er også disse to gårdene gjengitt sammen på kartet under.

Gården var opprinnelig eid av Kronen, og navnene vi møter fra slutten av 1500-tallet var leilendinger på gården. Det skal huskes på at også de som leiet en gård på denne tiden, opparbeidet seg odelsrett. Man kunne derfor få, og det var mer regelen enn unntaket, en og samme slekt som leielendinger i flere generasjoner.

I nord grenset Røyland til gårder eid av prestegården. Det vil si Lund Kirke, ikke presten personlig. Vi vet ikke om Hellesmark var bosatt i første halvdel av 1500-tallet, men vi vet at Eike var det - i det minste fra rundt 1530. Ellers har vi ingen pekepinn på at Røyland har hatt naboer rundt seg. Gårdene og områdene rundt syntes eid av de større bøndene i Sokndal og på Log i Åna-Sira.

Røyland var etter allt sannsynlighet da den sørligste bebodde gården i Lund i 1519.

Navnet antas å komme fra røys.

13royland

Slekt

I 1519 møter vi en kar med smått fantastiske navnet Gudula på Røyland. Han skatter da 2 mark, men er borte i 1521.

I 1563 sitter en Brynild på gården, mens i leidagen 1567 skatter Røyland 2 fåreskinn.

I 1591 bor Jens Nilsen Hellesmark her. Hans slekt kan følges helt frem til i dag.

Det er ingen kjente forbindelser mellom disse tre første navnene.

Det spørs derimot ikke om vi har en forbindelse videre fra Gudula, som nokså sannsynlig er en språklig forvanskning av det mer kjente Gude - eller kanskje helst Gaute.

Gude er nemlig den første kjente brukeren av Solbjørg i 1563. Setter vi dette sammen med den muntlige tradisjonen i skipreidet om at Solbjørg var en gammel gård som i sin tid grenset fra Skåland i nord til Log i Åna-Sira i sør, skapes det en liten mistanke om at Gudula kanskje like gjerne kan ha bodd på Solbjørg som på Røyland.

Når vi ser at Røyland/Solbjørgs områder sørover var helt avfolket frem til midten av 1500-årene, er det ikke usannsynlig å anta at den nevnte tradisjonen kan stamme fra denne perioden.

Det ble bedre stilt med naboer i 1560-årene, da vi ser at de forlatte gårdene en etter en ble bosatt i området:

royland02

Siden Røyland tilhørte Kronen, er det svært lite informasjon å finne om gården. Trøsten får være at kildene videre fra omlag 1590 og utover er både oversiktelige og pålitelige.