De eldste gårdene 1519-1619
19. Kilder og litteratur
19. Kilder og litteratur

19. Kilder og litteratur

Denne listen oppdateres ved nye tilføringer.

Den kan også sees på som en referanse til de av dere som vil utforske videre på egenhånd.

Listen er sist oppdatert 11. september 2021.

Faksimile fra tingbok for Jæren og Dalane sorenskriveri, 1695.Digitalarkivet

Bygdebøker:

Mehus, I. (1987). Lund historie I. Lund kommune.

Valand P. og Heskestad O. (1971). Hetland skipreide i 450 år Bind 1: Heskestad sokn. Eigersund og Lund kommuner.

Seland P. (1980). Sirdal Gard og ætt bind I. Sirdal kommune.

Seland P. (1987). Sirdal Gard og ætt bind II. Sirdal kommune.

Seland P. (1988). Sirdal Gard og ætt bind III. Sirdal kommune.

Seland P. (1988). Sirdal Gard og ætt bind IV. Sirdal kommune.

Seland P. (1992). Sirdal Gard og ætt bind V. Sirdal kommune.

Seland P. (2001). Sirdal Gard og ætt bind VI Kultursoge. Sirdal kommune.

Berg K. S. (1988): Bygdebok for Nes herred 2.1 . Nes bygdeboknemnd: Flekkefjord

Årli, Å. (1964). Kvinesdal – Ei bygdebok Bind I. Kvinesdal.

Risa, L. (1997). Bjerkreimsboka I. Bjerkreim Kommune/SpareBank 1 SR-Bank. Bjerkreim.

Risa, L. (1998). Bjerkreimsboka II. Bjerkreim Kommune/SpareBank 1 SR-Bank. Bjerkreim.

Edland, T. (1972). Gards og ættesoga for Hå II. Hå kommune.

Aurenes, O. og Undheim, R. (1973). Time gards- og ættesoge. Time kommune.

Berge A. (1926) Lista – en bygdebok. Lista herredstyre og Vanse Sparebank

Lian, O. (1984) Lyngdal II Midtre del – Gard og folk. Lyngdal kommune

Lauen, Å. (1975) Hægebostad. Ei bygdebok. Gards- og ættesoge. Hægebostad kommune.

Lindanger/Waula (2003) Time: gard og ætt. 4. Time kommune.

Lindanger/Waula (2011) Time: gard og ætt 5. Time kommune.

Skatt, regnskap og tingbøker:

Huitfeldt-Kaas, H.J. (1896). Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede 1 (1514-1521). Kjeldeskriftfondet.

Huitfeldt-Kaas, H.J. (1896). Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede 2 (1516-1521). Kjeldeskriftfondet.

Huitfeldt-Kaas, H.J. (1896). Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede 3 (1518-1523). Kjeldeskriftfondet.

Huitfeldt-Kaas, H.J. (1896). Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede 4 (1520-1570). Kjeldeskriftfondet.

Dybwad, J. (1938). Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. 3 : Skatten av Bergenhus len 1563. Riksarkivet, Oslo.

Dybwad, J. (1938). Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. 4A : Skatten av Bergenhus len 1566-67 Inntekt. Riksarkivet, Oslo.

Aurenes O. og Thorson, P. (1958). Rogalands tingbøker 1613-25, Jæren og Dalane. Dreyer, Stavanger.

Merk. Dette er avskrifter i bokform. Flere av disse kildene finnes derimot scannet i sin originale form søkbare via Digitalarkivet. Originalkildene er derfor i mange tilfeller også tilgjengelige for de som mener de behersker gotisk skrift i sin mest kunstneriske form …

Supplerende:

Liestøl, A., Olsen M. (1954).Norges innskrifter med de yngre runer. 3 : VIII. Aust-Agder fylke ; IX. Vest-Agder fylke ; X. Rogaland fylke. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, Oslo.

Valand P. og Heskestad O. (1971). Hetland skipreide i 450 år Bind 1I: Helleland sokn. Eigersund og Lund kommuner.

Wisted, S. N. (-). Stein Norems Wistedt slektsgranskningssider . Referanse: http://www.wisted.net

Rygh, O og Olsen, M.  (1915). Norske Gaardnavne 10. Fabritius & Sønner, Kristiania/Oslo.

Vasshus, K. (2011). Ikkje-teofore stadnamn som inneheld Lund, Hovedoppgave Universitet i Bergen.

Stylegar, F-A. H. (2008). Arkeologi i nord: Gårder og grenser. Nettsted: arkeologi.blogspot.com.

Kartverket.

Artikler fra snl.no: Gårdsnavn, stedsnavn, skipreide, mark.

Artikler fra Norgeshistorie.no: 1050-1350: høybmiddelalder og 1350-1500: senmiddelalder

Lindanger B. og Waula, J. E.. (1993). Rennesøy Gard og ætt I. Rennesøy kommune.

Lystad, Arne: Gårder og plasser som har avgitt grunn til det senere sentrumsområdet. Askim Museum.